Konferencja Nie ma wakacji od edukacji w Bytomiu

Konferencja Lewicy w Bytomiu

W piątek 2 lipca 2021 w Bytomiu pod siedzibą delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyła się konferencja prasowa "Nie ma wakacji od edukacji" parlamentarzystów śląskiej Lewicy:  posłanki Wandy Nowickiej i posła Macieja Koniecznego oraz osób reprezentujących Młodych Razem i Młodą Lewicę.

Posłanka Wanda Nowicka zwracała uwagę na ideologiczne zagrożenia, jakie niosą za sobą zapowiedzi ministra Przemysława Czarnka. Szkoła wg jego koncepcji ma być instytucją skrajnie konserwatywną, dyskryminującą i uczniów/uczennice, i kadrę pedagogiczną jakkolwiek odbiegającą od radykalnie katolickiej wizji świata, wizji, w której nie ma miejsca na jakąkolwiek różnorodność. Maciej Konieczny zwracał uwagę na to, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą odebranie autonomii szkołom i wszechwładza kuratorów oświaty. Dyrekcje szkół, zamiast dbać o poziom edukacyjny placówki, będą drżeć ze strachu, czy jakaś aktywność lub treści pojawiające się podczas lekcji nie zostaną uznane za nieprawomyślne i nie wtrącą ich za kraty.

Aleksandra Mazur z Młodej Lewicy i Paulina Kulik z Młodych Razem, studentki, a jeszcze niedawno uczennice szkół średnich, dzieliły się swoimi doświadczeniami z funkcjonowania w coraz bardziej zideologizowanej szkole. Paulina Kulik podkreślała, że tym, czego Polska podczas i, miejmy nadzieję, już wkrótce po pandemii potrzebuje, nie jest katolicka ideologia, lecz nauka, dzięki której możemy się rozwijać. To nauka, nie modlitwy biskupów, pozwala na walkę z pandemią Sars-CoV-2.