Julia Lauer

Julia Lauer

Mieszkanka Tychów,  absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Katowicach - specjalność muzyk instrumentalista gitara. Była związana (wolontariat) z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Obecnie pisze na portalu lewicowy hub i jest związana z fundacją Hillel Warszawa.