Patryk Stisz

Patryk Stisz

Licealista z Bielska- Białej, społecznik, aktywista na rzecz sprawiedliwych proekologicznych transformacji energetycznych, udziela się w redakcji kwartalnika "Równość", członek Młodych Razem, współorganizator Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Bielsku-Białej. Prywatnie miłośnik kolejnictwa i propagator tego środka transportu (kilka lat przepracował jako wolontariusz na kolei wąskotorowej w Rudach Raciborskich) oraz fan języków słowiańskich.