Pomoc prawna

Poselskie Pogotowie Prawne pomaga ludziom w walce o ich prawa pracownicze, lokatorskie i obywatelskie, oferując nieodpłatne wsparcie w konfliktach z pracodawcą, właścicielem najmowanego lokalu, jak również w konfliktach z wymiarem sprawiedliwości i innymi organami władzy publicznej.

W ramach pomocy prawnej Pogotowie udziela porad prawnych oraz podejmuje interwencje, zwracając się do odpowiednich organów i instytucji. Na bazie doświadczenia w pracy w Poselskim Pogotowi Prawnym przygotowujemy również projekty zmian niesprawiedliwych i często krzywdzących przepisów.

Godziny dyżurów biura

Ul. Warszawska 456, 00-001 Warszawa

DATA
GODZINA
04.02.2021
15:00-19:00
18.02.2021
15:00-19:00
23.02.2021
12:00-14:00
25.02.2021
15:00-17:00