Marek Maślanka

Pochodzi z Żywca, obecnie mieszka i pracuje w Katowicach. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2019 roku złożył egzamin zawodowy oraz został wpisany na listę adwokatów. Jest również stałym mediatorem sądowym. Obecnie współpracuje z posłem Maciejem Koniecznym prowadząc w jego biurze pomoc prawną dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.